PORUKA ISLAMA

Dobrodošli na moj blog


22.11.2019.

...

GASI SE blogger.ba i zato sav sadržaj i Poruku Islama pratite na porukaislama.blogspot.com


22.11.2019.

...

➡️ KAKO PRESLUŠATI KOMPLET (ČITAV) KUR'AN - audio?

Odite  na web stranicu gdje je audio komplet Kur'an i odaberite učače po želji.

Uzmi papir i  olovku i napišite brojeve od 1 do 114.

I nakon toga kad preslušate neku suru zaokružite broj preslušane sure.

Primjera radi, preslušali ste suru Ibrahim koja je 14. po redu u Kur'anu i samim time zaokružiti broj 14.

I tako možete da vodite evidenciju dok ne preslušate komplet Kur'an.

Neke kur'anske sure su duge a neke kratke.

Duga sura u Kur'anu je sura Al - Bekare koja 2. po redu i vremenski traje oko 2 sata i da bi je preslušali slušajte iz dijelova sa premotavanjem npr. preslušali ste 20 min sure Al - Bekare i sljedeći put samo nastavite od 20 min. i ne morate biti skroz precizni možete nastaviti i od 18 min. dok od 23. min ne možete slušati jer bi izgubili 3 minute.

Neke web stranice  za slušanje Kur'ana audio:

📌 qurancentral.com

📌 quranicaudio.com

Ili vi neku drugu web stranicu znate.

Ovako sam više puta preslušala Komplet (čitav) Kur'an a tako ću ako Bog da nastaviti i dalje.

Kur'an je lijek za dušu i zaštita od nevidljivog svijeta.

Priprema: ✏️ M.T
21.11.2019.

...

➡️ MOžEš NAUčIT ISLAM A DA MUSLIMANE I NE SRETNEŠ

Možeš naučiti islam a da muslimane i ne sretneš !!!

Hvala Allahu živimo u vremenu kada insan može da nauči osnove vjere islama bez da vidi islamskog učenjaka uživo.

Putem interneta, youtubea, društvenih mreža, insan ima mogućnost i bez izlaska iz svoje kuće da nauči osnovne temelje vjere islama, i ne samo to i mnogo više od osnova vjere.

Osnove vjerovanja, temelji islama, temelji imana, komentar mnogih korisnih knjiga iz akide, fikha, hadisa, ahlaka, sve se to može nači na internetu.

Kako abdestiti, kako namaze klanjati, sve je to dostupno na našem jeziku potpuno i precizno pojašnjeno onima koji hoće da to nauče.

Također, pute interneta insan može da nađe odgovore na laži i potvore koje neprijetelji islama iznose o islamu.

Zašto sve ovo spominjemo?!

Iz razloga što je mnogo ljudi u okruženju Bosne koji u proteklom vremenu nisu imali priliku da se upoznaju sa orginalnim postulatima vjere islama, a sada hvala Allahu, putem interneta imaju mogućnost da se detaljno upoznaju sa islamom i njegovim savršenim principima.

Hvala Allahu, svakim danom sve je više onih koji su prevazišli prepreke islamofobije i odlučili se da se upoznaju sa islamom, a velik broj njih to kruniše svojim ulaskom u islam.

Islam je potpun, savršen, lijep, nudi odgovor  na sva pitanja s kojima se insan sreće u svakodnevnom životu, potpuno odgovara ljudskoj prirodi, zato je samo potrebno da u izvornom obliku i dođe do ljudi, a nakon toga ljudi će to shvatiti i uzeti ga kao svoj životni put.

Nekada su ljudi putovali danima i mjesecima da bi naučili nešto novo ili se upoznali sa islamom, danas stvari stoje drugačije, iz svoje kuće, bez da to iko vidi i zna, možeš da naučiš vjeru islam.

Nekada prije, ljudima se putem medija mogao islam prikazivati kao nešto nazadno i ekstremno, ali su ta vremena iz nas jer ljudi danas imaju mogućnost da sami čitaju o islamu, iz njegovih izvora Kur’ana i sunneta.

Stoga je na muslimanima ogromna obaveza da iskoriste potencijale interneta, a i sve druge dostupne a dopuštene metode, da ljudima dostave islam onakakv kakav on u stvarnosti i jeste.

✏️ Elvedin Pezić
21.11.2019.

...

➡️ SVE ŠTO ČINITE - ČINITE SEBI

 📒Sve što činite - činite sebi, dobro i zlo... ( Al - Isra, 7) Prijevod značenja Kur'ana Besim Korkut
20.11.2019.

...

➡️ U MJESECU RAMAZANU POČELO JE OBJAVLJIVANJE KUR'ANA
➡️ DUŽNI SMO POSTITI MJESEC RAMAZAN
➡️ UKOLIKO NISMO ČITAV MJESEC POSTILI DUŽNI SMO PROPUŠTENE DANE NAPOSTITI

📒 U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete. (sura Al-Bekara , 185 ajet) Prijevod značenja Kur'ana

📌 Vrijeme je da NAPOSTIMO PROPUŠTENE DANE RAMAZANA!

 🎥 Žena koja nije napostila više Ramazana zbog hajza (menstruacije) i da li će napostiti propušteno - Safet Kuduzović https://youtu.be/JIXJa-qsx6E
19.11.2019.

...

➡️ IMAMO LI DOVOLJNO PRISTUPA ISLAMSKOM ZNANJU? 🤔

📌Naravno da imamo dovoljno pristupa islamskom znanju.

Imamo štampane knjige i letke. Imamo islamska predavanja učenih u našem gradu i možda ne često ali imamo. Imamo online knjige. Imamo poučne online islamske fotografije. Imamo islamske web stranice. Imamo audio i video predavanja učenih. Imamo live (uživo) predavanja učenih na facebooku.

Naravno da imamo dovoljno pristupa islamskom znanju.

Pa u čemu je onda problem ?

❤️ Do nas je i naših je srca.

Popravimo naša srca , očistimo ih iskrenošću da bi mogli primiti to znanje jer znanje se ne nosi u glavi već u srcu iako to znanje prvo treba  u glavu doći  da bi došlo do srca jer ne rađamo se sa znanjem i učimo.

✏️ M.T
19.11.2019.

...

➡️ UMJERENOST U JELU I PIĆU

...I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. ( Al-A'raf, 31) Prijevod značenja Kur'ana / Besim Korkut
18.11.2019.

...

➡️STOP OVISNOSTI O INTERNETU I MOBITELU

Stop ovisnosti o internetu i mobitel. Rasporedi sebi vrijeme korištenja interneta i mobitela. Uzmi sa interneta ono što je nužno i što ti koristi a ostalo zanemari.

 U brzom tempu životu uspori kako bi osjetio smiraj. Razmišlja o životu u tišini. Osami se sam sa sobom.

Vremenski odredi koliko ćeš biti na mobitelu i da li je to 1 sat ili 1:30 ali nek bude ciljano i planirano.

NE DOZVOLI DA PADNEŠ U ZAMKU I DA TI MOBITEL KRADE VRIJEME.

Svi smo osjetili šta znači gubiti vrijeme na mobitelu.

Planiraj vrijeme. Planiraj Dan.

Vrijeme je za promjene.

Ograničite sebi i djeci korištenja mobitela iako je to teško ali barem potrudimo se i pokušajmo.

Priprema: M.T

*

🎥 Kako smo postali robovi naših telefona - Safet Kuduzović

https://youtu.be/JCS3JGS6fHg

🎥 Telefon kao iskušenje ummetu - Safet Kuduzović

https://youtu.be/5CEEOLyt8nc
18.11.2019.

...

➡️ SVRHA ISLAMSKOG ZNANJA

Svrha islamskog znanja nije da se hvalimo kako znaaamo već svrha islamskog znanje jeste da to znanje praktično primjenimo na sebi tražeći time Allahovo dželle šanuhu lice.

Svrha islamskog znanja jeste da budemo bogobojazniji.

📒 Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali (sura Al- Bekare, 2 ajet) Prijevod znacenja Kur'ana - Besim Korkut

Priprema: ✏️ M.T
15.11.2019.

...


➡️ UČITE KUR'AN JER ĆE ON DOĆI NA SUDNJI DAN KAO ZAGOVORNIK

Ebu Umama , radijallahu anuhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže:

Učite Kur'an jer će on doći na Sudnji Dan kao zagovornik za one koji su ga učili.

✏️ Hadis bilježi Muslim 804.
15.11.2019.

...


🎥 Serijal : Video Sufara - Aljo Cikotić

Televizija 5

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHWLH6Cd_AILhbvADYGWlq9-v3QsP-ZJz
13.11.2019.

...


➡️ GRIJEH OSTAVLJAČA NAMAZA (molitve) iz Kur'ana i Hadisa / onaj ko ne klanja namaz bliži je nevjerovanju nego vjerovanju

📒 Nije vjerovao, nije molitvu obavljao,
nego je poricao i leđa okretao,
a onda svojima bahato odlazio."
Teško tebi! Teško tebi!
I još jednom: Teško tebi! Teško tebi!


(sura Al - Qijama, 31-35 ajeti) Prijevod značenja Kur'ana Besim Korkut

*

Džabir, radijallahu anuhu, prenosi da je Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

📌 Zaista je između čovjeka i širka i nevjerstva ostavljanje namaza.

✏️ Hadis bilježi Muslim 82.

*

🎥 Da li je ostavljanje namaza nevjerstvo? / Amir Smajić

https://youtu.be/cza48FN6efg
12.11.2019.

...➡️ ISLAM , IMAN , IHSAN

Naša vjera se zove ISLAM.
ISLAM znači predanost Allahu.
Naša vjera ima tri stepena: ISLAM, IMAN, IHSAN.


📌 ISLAM

1. Kelime i Šehadet
2. Namaz
3. Zekat
4. Post Ramazana
5. Hadž


📌 IMAN

1. Vjerovanje u Allaha
2. Vjerovanje u Meleke
3. Vjerovanje u Knjige
4. Vjerovanje u Poslanike
5. Vjerovanje u Sudnji Dan
6. Vjerovanje da sve što se dešava i biva (dobro i zlo) Allahovom voljom i određenjem

📌 IHSAN

Ihsan je najveći stepen vjerovanja (imana). Da robuješ Allahu kao da ga vidiš jer ako ti ne vidiš Allah pa Allah sigurno tebe vidi.

📒 Literatura korištena: Tri osnovna načela, Muhammed b. Abdulvehab

✏️Priprema: M.T
12.11.2019.

...


➡️ PREMA PROSJAKU SE LIJEPO PONAŠAJ MAKAR NE IMAO NOVAC DA MU DAŠ

📒 Lijepa riječ i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. - A Allah nije ni o kome ovisan i blag je. ( Al - Bekare, 263) Prijevod Značenja Kur'ana - Besim Korkut

📒 a na prosjaka ne podvikni (Ad-Duha , 10) Prijevod Značenja Kur'ana - Besim Korkut
11.11.2019.

...

➡️ NE SPUŠTAJTE LAKTOVE NA TLO PRILIKOM ČINJENJA SEDŽDE U NAMAZU (za muškarce i žene)

Pretežno žene a nisu ni muškarci izuzetak što iz nemara što iz neznanja spuštaju laktove na tlo kada čine sedždu u namazu.

📌 Hadis:

Od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

Budite ispravni u vršenju sedžde neka niko od vas ne stere (po tlu) svoje podlaktice kao što rade psi.

✏️ Hadis bilježi Buhari 822.

***

Pa ćete naći, primjera radi, u mnogim knjigama žena kada je na sedždi treba da spusti podlaktice na zemlju. Došla jasna zabrana da Allahov Poslanik, alejhi salavat selam, kaže: Kada ste na sedždi nemojte spuštati podlaktice na zemlju i nemojte oponašati psa.
✏️ Elvedin Pezić (govor iz video predavanja koji možete preslušati - link ispod)

https://youtu.be/ZbUdO3u0ikA

SLIKOVIT PRIKAZ:

Priprema: M.TStariji postovi

<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Linkovi
U slučaju da prodane blogger.ba jer je nestabilan svi tekstovi sačuvani na domeni porukaislama.blogspot.com


BROJAČ POSJETA
1316

Powered by Blogger.ba